Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Αγορά Πλαστικών Ποδομάκτρων

Στις 23 Ιανουαρίου 2014 μετά από αίτημα της καθαρίστριας του σχολείου έγινε αγορά 2 πλαστικών ποδόμακτρων για τις δυο εισόδους του σχολείου.